Vedlagt et innspill fra Enova vedr. utslippsstatistikk. Jf. korrespondanse med utvalgsleder.

2022-01-21-Innspill-fra-Enova-til-Teknisk-beregningsutvalg-for-klima-2588814.pdf