Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

Utvalgets første rapport har hovedvekt på vurderinger av metode for tiltaksanalyser.

Utvalgets diskusjon tar for seg fem hovedområder:
Utslippsregnskap (kapittel 2), utslippsframskrivinger (kapittel 4), tiltaksanalyser (kapittel 5), virkemiddelanalyser (kapittel 6) og klimaeffekten av statsbudsjettet (kapittel 7).

Les hele rapporten (pdf)

 

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2020

I denne andre rapporten har utvalget vektlagt vurdering av partielle modeller og økonometriske metoder for virkemiddelanalyser. I tillegg ble det vurdert ulike tilnærminger til hvordan bevilgninger på statsbudsjettet kan kategoriseres, som et første skritt i arbeidet med å foreslå metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer i statsbudsjettet.

Les hele rapporten (pdf)

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert to utredninger som følger som vedlegg:

 

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2021

Den tredje årlige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for klima oppsummerer aktivitetene og rådene fra utvalgets tredje periode (juni 2020 til juni 2021). I denne perioden har utvalget vurdert makroøkonomiske modeller brukt for analyser på klimaområdet. En egen rapport om dette publiseres tidlig høst 2021. Et sammendrag er gjengitt i denne årsrapporten. Utvalget har også videreført arbeidet med metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet.

Les hele rapporten (pdf)

I tillegg har utvalget etablert kontakt med relevante modellmiljøer i Sverige, Danmark og Finland og fått oversikt over makromodellene som brukes til analyse på klimaområdet i disse landene.