Rapport om makroøkonomiske modeller (2021)

Teknisk beregningsutvalg for klima har levert en ny rapport om makroøkonomiske modeller til bruk i klimaanalyser. Slike modeller brukes blant annet til utslippsframskrivinger og analyser av klimapolitikken.

En makroøkonomisk modell er en forenklet representasjon av hele økonomien til ett eller flere land.  I denne fjerde rapporten beskriver og vurderer utvalget seks ulike norske makroøkonomiske modeller. Bare tre av modellene  kan brukes til å analysere utslippseffekter i dag, men alle modellene som er vurdert kan ha interessante egenskaper til bruk i klimaanalyser.

Les hele rapporten

 

Addendum til rapporten:
Addendum – Norwegian Aggregate Model (NAM)