Rapport om makroøkonomiske modeller (2021)

Teknisk beregningsutvalg for klima har levert en ny rapport om makroøkonomiske modeller til bruk i klimaanalyser. Slike modeller brukes blant annet til utslippsframskrivinger og analyser av klimapolitikken.

En makroøkonomisk modell er en forenklet representasjon av hele økonomien til ett eller flere land.  I denne fjerde rapporten beskriver og vurderer utvalget seks ulike norske makroøkonomiske modeller. Bare tre av modellene  kan brukes til å analysere utslippseffekter i dag, men alle modellene som er vurdert kan ha interessante egenskaper til bruk i klimaanalyser.

Les hele rapporten

 

Addendum til rapporten:
Addendum – Norwegian Aggregate Model (NAM)

 

Rapport om metoder til bruk i klimaanalyser (2023)

I denne rapporten vurderer utvalget metoder som kan dekke forvaltningens behov for klimaanalyser. Med «klimaanalyser» mener utvalget analyser for å anslå endringer og utvikling i utslipp av klimagasser, og øvrige konsekvenser av klimapolitikken. I rapporten vurderer utvalget ulike metoder som utvalget anser som særlig relevante eller som har egenskaper som kan være relevante for å dekke forvaltningens behov for klimaanalyser.

Les hele rapporten

 

Rapport om klimaeffekt av statsbudsjett (2023)

I denne rapporten kommer utvalget med anbefalinger for videre utvikling av metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet.

[dss-hidden]Les rapporten her