Sekretariatets medlemmer

 • Sekretariatsleder Sofie Waage Skjeflo, Miljødirektoratet
 • Håvard Grothe Lien, Miljødirektoratet
  (sekretariatsleder mai 2020-februar 2021)
 • Kine Josefine Aurland-Bredesen, Klima- og miljødepartementet
 • Hilde Hallre Le-Tissier, Klima- og miljødepartementet
 • Erik Hernes, Finansdepartementet (til mars 2022)
 • Jørgen Larsen, Finansdepartementet (fra mars 2022)
 • Vegard Hole Hirsch, Finansdepartementet
 • Kristine Korneliussen, Samferdselsdepartementet
 • Linda Skjold Oksnes, Miljødirektoratet
 • Hanna Elisabeth Thorsen, Miljødirektoratet

Guro Børnes Ringlund, Miljødirektoratet, var sekretariatsleder fra juli 2018–juli 2019