Medlemmene i TBU klima har skrevet en artikkel om arbeidet med å bruke makromodeller for å måle klimaeffekten av politiske tiltak og virkemidler.

Les hele artikkelen her: Energi og klima