Innspill fra Miljødirektoratet om deres behov for framskrivinger til analyser og utredninger. Les innspillet her.