Innspill fra NINA til rapport om metoder for analyser av utslipp og kostnader i skog- og arealbrukssektoren utarbeidet av NIBIO på oppdrag for TBU Klima. Les innspillet her.