Perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023.

  • Professor Knut Einar Rosendahl (leder), Nordre Follo
  • Forskingsleder Anne Madslien, Oslo
  • Forskingsleder Taran Fæhn, Oslo
  • Forskingsleder Steffen Kallbekken, Oslo
  • Professor Erik Øiolf Sørensen, Bergen
  • Professor Mette Helene Bjørndal, Alver
  • Professor Asgeir Tomasgard, Trondheim