Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. I 2020 ble utvalget besluttet videreført for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023 med et noe justert mandat og endret sammensetning. I 2023 ble mandatperioden forlenget til 15. desember 2023.
Utvalgets arbeid skal være en ressurs for alle som jobber med klimaanalyser.

På disse sidene kan du følge med på utvalgets arbeid.

Aktuelt