Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. I 2020 ble utvalget besluttet videreført for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023 med et noe justert mandat og endret sammensetning.
Utvalgets arbeid skal være en ressurs for alle som jobber med klimaanalyser.

På disse sidene kan du følge med på utvalgets arbeid.

Aktuelt